Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Overenskomstforhandlingerne med HKKF er afsluttet – nuværende aftaler videreføres

Indholdsområde

 
 
 

Overenskomstforhandlingerne med HKKF er afsluttet – nuværende aftaler videreføres 

16-09-2015 - kl. 09:16
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har som led i overenskomstforhandlingerne for 2015 forhandlet med HKKF om et nyt overenskomstgrundlag for konstabler og korporaler i hæren. Forhandlingerne er nu afsluttet – desværre uden resultat. Det betyder, at den gældende overenskomst fortsætter uændret.

Det har været et langt forhandlingsforløb. Vi har grundlæggende samme interesse i at sikre de bedst mulige forhold for de ansatte, men vores og HKKF’s krav og ønsker kunne simpelthen ikke nå hinanden.  

Det nuværende forsvarsforlig indeholder krav til Forsvaret om effektivisering og omstilling. Det gælder også for HR-området. Vores mål var derfor - inden for den økonomi, der er til rådighed - at tilpasse HKKF-overenskomsten til de ændrede vilkår. Det har vi også gjort i forhandlingerne med de øvrige militære organisationer, som vi allerede har afsluttet forhandlingerne med.

Der er f.eks. sket en begrænsning i anvendelsen af tjenestemandsansættelsen og et ophør af civil uddannelse. Derudover ønskede vi at tilpasse konstablernes og korporalernes ansættelsesbetingelser, f.eks. ved at gøre brug af både korttidskontrakter og fastansættelser samt en mere tidssvarende kompetenceudvikling.

Vi havde meget gerne set, at vi var nået til en ny aftale. Det blev desværre ikke i denne omgang.

Der er igen overenskomstforhandlinger i foråret 2018.