Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Konstabler og sergenter bevarer muligheden for tjenestemandsansættelse

Indholdsområde

 
 
Konstabler og sergenter bevarer tjenestemandsansættelse
 

Konstabler og sergenter bevarer muligheden for tjenestemandsansættelse 

Konstabler og sergenter der har skiftet, eller som har haft mulighed for at skifte, hovedfunktionsniveau efter den 1. september 2014, er omfattet af ændringen. FPS orienterer de berørte ansatte, så snart tiltaget er implementeret.

16-12-2016 - kl. 13:30
Nu kan konstabler og sergenter, som blev ansat på en langtidskontrakt (K60/K62) inden 1. september 2014 bevare muligheden for at blive tjenestemænd, hvis de skifter til et andet hovedfunktionsniveau inden for de første 10 års indledende ansættelse. Rettigheden kan ved en konkret vurdering bevares. Herved ligestilles de med allerede ansatte tjenestemænd, når de skifter hovedfunktionsniveau.

Ændringen omfatter også konstabler og sergenter som i forbindelse med skift af stilling til et andet hovedfunktionsniveau (i perioden fra 1. september 2014 til nu) mistede muligheden for at opretholde muligheden for at blive tjenestemand.

Den ændrede praksis sker efter løbende drøftelser mellem Centralforeningen for Stampersonel (CS), Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og Forsvarsministeriet. 

Det fortæller Jan Villumsen, der er chef for Overenskomstafdelingen i FPS:

”Vi har løbende siden 2014 drøftet området med CS, HKKF og ministeriet, og vi er i FPS rigtig glade for, at vi nu kan implementere tiltaget. Blandt andet fordi det betyder, at vi øger muligheden for at rekruttere til visse uddannelser og stillinger.”

For konstabler og sergenter som i forvejen er tjenestemandsansatte og skifter hovedfunktionsniveau, er der ingen ændringer. De skal fortsat søge om at bevare tjenestemandsansættelsen.

Hvad skal du gøre?
Hvis ovenstående påvirker dit ansættelsesforhold, skal du ikke foretage dig noget på nuværende tidspunkt. Du vil snarest muligt høre nærmere fra FPS.

(Foto: Forsvarsgalleriet.dk)