Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Selvvalgt afsked og tjenestefri uden løn

Indholdsområde

 
 
 

Selvvalgt afsked og tjenestefri uden løn 

Tal for tjenestefri uden løn (TUL) for Forsvarsministeriets område (ekskl. Forsvarets Efterretningstjeneste). Beredskabsstyrelsen er inkluderet i tallene siden 2017.

TUL

M4XX
(chef-gruppen)    

M3XX (officers-gruppen)

M2XX (sergent-gruppen)

M1XX (konstabel-gruppen)

Civile 

2019

0

94

88

89

30

2018

2

111

91

73

29

2017

3

91

68

54

15

2016

1

91

37

49

32 

2015

5

124

28

30

24 


Opgørelse af tjenestefri uden løn (TUL) opgøres månedligt på baggrund af registreringer i SAP. I opgørelsen indgår alene medarbejdere uden lønanciennitet, hvilket indebærer, at løn- og pensionsforløb sættes i bero i den tjenestefri periode.

Tjenestefri med lønanciennitet indebærer, at løn- og pensionsforløb bevares i den tjenestefri periode, og omfatter bl.a. medarbejdere, der er udlånt til andre ministerområder, medfølgende ægtefæller til udstationerede, borgerligt ombud og tjenestefrihed uden løn til organisationsarbejde.


Tal for selvvalgt afsked for Forsvarsministeriets område (ekskl. Forsvarets Efterretningstjeneste). Beredskabsstyrelsen er inkluderet i tallene siden 2017.

Selvvalgt afsked

M4XX (chef-gruppen)    

M3XX (officers-gruppen)

M2XX (sergent-gruppen)

M1XX (konstabel-gruppen)

Civile 

2019

3

118

306

723

288

2018

0

90

268

711

353

2017

3

93

250

716

338

2016

1

114

217

677

366

2015

3

103

169

678

318


Selvvalgt afsked defineres ved, at medarbejderen selv har opsagt ansættelsesforholdet.

Medarbejdere der har været på TUL og har forladt Forsvaret ved TUL-periodens udløb, tælles med i statistikken for selvvalgt afsked. 

Hvis en medarbejder afgår ved døden, inkluderes det i statistikken for selvvalgt afsked.

Sidst opdateret 27-04-2020 - kl. 13:05