Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Historik 

Samlet antal ansatte i Forsvarsministeriets koncern (ekskl. Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Efterretningstjeneste)  pr. 1. juli 2016.

Der er 20.003 ansatte i koncernen.
15.118 er militære ansatte og 4.885 er civile ansatte.

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvordan de ansatte fordeler sig på stilling/rang. 'M' angiver militær medarbejdere, 'C' civile medarbejdere. 

I parentes under de militære grupper M4XX og M3XX er den første titel den betegnelse, der anvendes i Hæren og Flyvevåbnet mens den anden titel anvendes i Søværnet.   

Tallene opdateres halvårligt.


M4XX-gruppen

M401
(oberstløjtnant/kommandørkaptajn)

236

M402
(oberst/kommandør)

91

M403 (brigadegeneral/flotilleadmiral)

2

M404
(generalmajor/kontreadmiral)

11

M405
(generalløjtnant/viceadmiral)

3

M406
(general/admiral)

1

I alt

344


M3XX-gruppen

M310
(sekondløjtnant)

27

M311
(løjtnant)

123

M312
(premierløjtnant)

668

M321
(kaptajn/kaptajnløjtnant)

1.198

M322
(major/orlogskaptajn)

313

M331
(major/orlogskaptajn)

690

M332
(major/orlogskaptajn)

22

I alt

3.041


M2XX-gruppen

M211
(sergent - korttidsansatte)

18

M212
(sergent)

1.285

M221
(oversergent)

1.317

M231
(seniorsergent)

1.341

M232
(chefsergent)

233

I alt

4.194


M1XX-gruppen

M111
(menig/elev)

738

M112
(konstabelgruppen)

6.227

M113
(korporal)

426

I alt

7.391


Civile

C100
(fx assistent og EUD-elever)

1.856

C200
(fx overassistent)

960

C300
(fx fuldmægtig)

1.969

C400
(fx kontorchef)

100

I alt

4.885


Derudover udgør ansatte uden for militær rækkefølge 148 (fx musikere og lægefagligt personel uden militær føringsuddannelse).

2015

Pr. 1. juli 2015 dækker nedenstående tal hele Forsvarsministeriets koncern - undtaget er dog Forsvarets Efterretningstjeneste og Beredskabsstyrelsen.

Bemærk at tallene ikke er sammenlignelige med foregående tal fra 1. januar 2015, 2014 osv., hvor tallene dækkede Værnsfælles Forsvarskommando, Personalestyrelsen, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Regnskabsstyrelsen og Ejendomsstyrelsen.

Samlet antal ansatte i Forsvarsministeriets koncern pr. 1. juli 2015:
Der er 19.573 ansatte i koncernen. 14.745 er militære ansatte og 4.828 er civile ansatte.

M4XX-gruppen

M401
(oberstløjtnant/kommandørkaptajn)

234

M402
(oberst/kommandør)

83

M403 (brigadegeneral/flotilleadmiral)

2

M404
(generalmajor/kontreadmiral)

11

M405
(generalløjtnant/viceadmiral)

3

M406
(general/admiral)

1

I alt

334


M3XX-gruppen

M310
(sekondløjtnant)

9

M311
(løjtnant)

195

M312
(premierløjtnant)

754

M321
(kaptajn/kaptajnløjtnant)

1.152

M322
(major/orlogskaptajn)

361

M331
(major/orlogskaptajn)

660

M332
(major/orlogskaptajn)

24

I alt

3.155


M2XX-gruppen

M211
(sergent - korttidsansatte)

0

M212
(sergent)

1.277

M221
(oversergent)

1.334

M231
(seniorsergent)

1.338

M232
(chefsergent)

236

I alt

4.185


M1XX-gruppen

M111
(menig/elev)

666

M112
(konstabelgruppen)

6.005

M113
(korporal)

400

I alt

7.071


Civile

C100
(fx assistent og EUD-elever)

1.855

C200
(fx overassistent)

989

C300
(fx fuldmægtig)

1.881

C400
(fx kontorchef)

103

I alt

4.828


Deltidsansatte tælles som én person.

Opgørelsen omfatter ikke værnepligtige, sergentelever på SU, vikarer, ansatte på særlige vilkår, personel af reserven, medarbejdere på tjenestefri uden løn og medarbejdere uden militær rækkefølge.

------------------

Tal pr. 1. januar 2015
Pr. 1. oktober 2014 dækker "Forsvaret" de følgende fem styrelser: Værnsfælles Forsvarskommando (inkl. underliggende myndigheder), Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Samlet antal ansatte i Forsvaret pr. 1. januar 2015
Der er 18.827 ansatte i VFK og de fire nye styrelser. 14.496 er militære ansatte og 4.331 er civile ansatte. De fordeler sig således:


M4XX-gruppen

M401
(oberstløjtnant/kommandørkaptajn)

227

M402
(oberst/kommandør)

75

M403 (brigadegeneral/flotilleadmiral)

2

M404
(generalmajor/kontreadmiral)

13

M405
(generalløjtnant/viceadmiral)

2

M406
(general/admiral)

2

I alt

321


M3XX-gruppen

M310
(sekondløjtnant)

17

M311
(løjtnant)

189

M312
(premierløjtnant)

877

M321
(kaptajn/kaptajnløjtnant)

1.060

M322
(major/orlogskaptajn)

340

M331
(major/orlogskaptajn)

588

M332
(major/orlogskaptajn)

19

I alt

3.090


M2XX-gruppen

M211
(sergent - korttidsansatte)

69

M212
(sergent)

1.177

M221
(oversergent)

1.325

M231
(seniorsergent)

1.327

M232
(chefsergent)

204

I alt

4.102


M1XX-gruppen

M111
(menig/elev)

531

M112
(konstabelgruppen)

6.096

M113
(korporal)

356

I alt

6.983


Civile

C100
(fx assistent)

1.653

C200
(fx overassistent)

903

C300
(fx fuldmægtig)

1.609

C400
(fx kontorchef)

63

EUD-elever

103

I alt

4.431


Sidst opdateret 09-01-2017 - kl. 13:49