Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Antal årsværk

Indholdsområde

 
 
 

Antal årsværk 

I 2019 var antallet af årsværk i Forsvarsministeriets koncern (ekskl. Forsvarets Efterretningstjeneste) 20.439.

Tallene fra 2008 og til i dag er udfoldet på hovedfunktionsniveauer i nedenstående tabel.

Bemærk at tallene ikke angiver "mand om bord" men antal årsværk (baseret på timeantallet af basislønnen), der er brugt i løbet af et kalenderår.

Deltidsansatte er omregnet til fulde årsværk. Et årsværk udgøres af 1.924 timer. Tallene er hver for sig afrundet til nærmeste hele årsværk.

Bemærk, at Beredskabsstyrelsen fra 2017 er inkluderet i beregningen.

År/
Funk.-
niv.
M4XX M3XX M2XX M1XX UXX

CIV

I alt
2019 339 3.195 4.461 6.990 407 5.048 20.439
% 1,66 15,63 21,28 34,20 1,99 24,70
2018 334 3.194 4.382 7.161 405 4.944 20.420
% 1,64 15,64 21,46 35,07 1,98 24,21
2017 346 3.063 4.380 7.210 421 5.274 20.694
% 1,67 14,80 21,17 34,84 2,03 25,49
2016 343 3.027 4.289 7.193 165

4.737

19.755
% 1,74 15,32 21,71 36,41 0,84

23,98

 

2015 338 3.167 4.236 6.996 161

4.624

19.522
% 1,73 16,22 21,7 35,84 0,82

23,69

2014 353 3.372 4.295 6.953 170 4.682 19.823
% 1,78 17,01 21,67 35,08 0,86 23,62
2013 381 3.600 4.545 7.543 186 5.974 22.228
% 1,71 16,2 20,45 33,93 0,84 26,88
2012 398 3.585 4.547 7.398 208 6.094 22.228
% 1,79 16,13 20,46 33,28 0,94 27,42
2011 405 3.554 4.547 7.305 228 6.181 22.220
% 1,82 15,99 20,46 32,88 1,03 27,82
2010 407 3.349 4.855 7.866 248 6.276 22.999
% 1,77 14,56 21,11 34,20 1,08 27,29
2009 415 3.191 4.814 8.243 243 6.557 23.462
% 1,77 13,6 20,52 35,13 1,04 27,95
2008 418 3.193 4.441 7.670 239 6.402 22.363
% 1,87 14,28 19,86 34,30 1,07 28,63

M4XX: Det militære chefniveau
M3XX: Officersgruppen
M2XX: Sergentgruppen
M1XX: Konstabelgruppen
UXX: Uden for militær rækkefølge fx musikere og lægefagligt personel uden militær føringsuddannelse. Fra 2017 er uniformerede ansatte under Beredskabsstyrelsen også inkluderet her.
CIV: Civile


Sidst opdateret 29-01-2020 - kl. 15:47