Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ledigt legat til børn af befalingsmænd og officerer

Indholdsområde

 
 
 

Ledigt legat til børn af befalingsmænd og officerer 

16-03-2018 - kl. 12:49
”Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond” uddeler årligt 2 legatportioner á kr. 15.000 til børn af Forsvarets befalingsmænd af linien samt officerer på det militære lederniveau, til uddannelse ved statens højere læreanstalter eller anden videregående uddannelse. Der tildeles ikke legat til børn af officerer på det militære chefniveau.

Ansøgerne prioriteres i forhold til, om de er optaget på et studieophold i udlandet, har afsluttet en bacheloruddannelse og er værdig trængende.

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside www.dcl.kk.dk eller ved henvendelse til skolen hos skolesekretær Maria Sandberg eller skoleleder Lone Laursen på tlf. 3311 3109.

Det udfyldte ansøgningsskema samt bilag sendes via mail, mærket ”Legat”, til mail@dcl.kk.dk senest den 30. april 2018.

Legatet kommer normalt til udbetaling i oktober/november måned.