Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen

Indholdsområde

 
 
 

Værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen 

Senest opdateret 25. januar 2018.

Oversigt over hvor mange af de værnepligtige i Forsvaret, der er kvinder som vælger at benytte deres værneret samt mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.

År

  Procent

2017

98,8

2016

98,6

2015

96,9

2014

97

2013

96,9

2012

95,8

2011

95

2010

91

2009

89

2008

88

2007

87

2006

76Værnepligtige i Forsvaret fordelt på værn og køn i 2017

År

Køn    

Hæren

Søværnet

Flyve-våbnet

Total

%    

2017 Mænd 3301 112 79 3492
Kvinder 667 32 23 722 17,1
Total 3968 144 102 4214

Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen
Fra 2017 foregår registreringen af Beredskabsstyrelsens værnepligtige i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Det statistiske grundlag starter derfor i 2017.

Antal værnepligtige i Beredskabsstyrelsen
Opgaven er årligt at levere ca. 420 færdiguddannede værnepligtige til Beredskabsstyrelsen. I 2017 blev der leveret 418 færdiguddannede.

Færdiguddannede værnepligtige fordelt på køn
Kønsopdelt statistik på de færdiguddannede værnepligtige vil først være tilgængelig, når tallene for 2018/19 bliver opgjort (ultimo 2019).
Ud af de ca. 450 personer, der er startet på Beredskabsstyrelsens værnpligtsuddannelse i 2017/2018, er ca. 15 % kvinder.

Frivillighed i Beredskabsstyrelsen
Da vi opgør værnepligtige på, hvor mange der færdiguddannes (og ikke hvor mange, der møder frem), har vi ikke den samme statistik for frivillighed i Beredskabsstyrelsen, som vi har for Forsvaret. Der er dog ikke siden 2012 på lodnummer tvangsudskrevet værnepligtige til Beredskabsstyrelsen, ligesom størstedelen af de værnepligtige, ligesom i Forsvaret, er hhv. kvinder som vælger at indgå tjeneste på værnepligtslignende vilkår og mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.


 
Sidst opdateret 17-04-2018 - kl. 12:35