Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen

Indholdsområde

 
 
 

Værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen 

Senest opdateret 21. januar 2019.

Oversigt over hvor mange af de værnepligtige i Forsvaret, der er kvinder som vælger at benytte deres værneret samt mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.

År

  Procent

2018

99,3

2017

98,8

2016

98,6

2015

96,9

2014

97

2013

96,9

2012

95,8

2011

95

2010

91

2009

89

2008

88

2007

87

2006

76Værnepligtige i Forsvaret fordelt på værn og køn i 2018

År

Køn    

Hæren

Søværnet

Flyve-våbnet

Total

%    

2018 Mænd 3313 116 73 3502
Kvinder 658 25 23 706 16,78
Total 3971 141 96 4208

Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen
Fra 2017 foregår registreringen af Beredskabsstyrelsens værnepligtige i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Det statistiske grundlag starter derfor i 2017.

Antal værnepligtige i Beredskabsstyrelsen
Opgaven er årligt at levere ca. 420 færdiguddannede værnepligtige til Beredskabsstyrelsen. I 2018 blev der leveret 419 færdiguddannede.

Færdiguddannede værnepligtige fordelt på køn
Kønsopdelt statistik på de færdiguddannede værnepligtige vil først være tilgængelig, når tallene for 2018/19 bliver opgjort (ultimo 2019).
Ud af de ca. 450 personer, der er startet på Beredskabsstyrelsens værnpligtsuddannelse i 2017/2018, er ca. 15 % kvinder.

Frivillighed i Beredskabsstyrelsen
Da vi opgør værnepligtige på, hvor mange der færdiguddannes (og ikke hvor mange, der møder frem), har vi ikke den samme statistik for frivillighed i Beredskabsstyrelsen, som vi har for Forsvaret. Der er dog ikke siden 2012 på lodnummer tvangsudskrevet værnepligtige til Beredskabsstyrelsen, ligesom størstedelen af de værnepligtige, ligesom i Forsvaret, er hhv. kvinder som vælger at indgå tjeneste på værnepligtslignende vilkår og mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.


 
Sidst opdateret 21-01-2019 - kl. 12:28